Naš tim

OSNIVAČ I DIREKTOR

Prof. dr Sci. Med. Zoran Popović

Specijalista ortopedije i traumatologije

MENADŽER POLIKLINIKE

Marina Šmigić

Master inženjer organizacionih nauka

DOKTORI

ORTOPEDIJA

Prof. dr Sci. Med. Zoran Popović

Specijalista ortopedije i traumatologije

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Prim. dr Ivanka Jovanović

Specijalista radiologije

VASKULARNA HIRURGIJA

Prof. dr Sci. Med. Sidor Mišović

Specialista opšte i vaskularne hirurgije

KARDIOLOGIJA

Doc. dr Sci. Med. Radoslav Romanović

Specijalista interventne kardiologije

OPŠTA MEDICINA

Prim. dr Lela Popović

Specijalista opšte medicine

ORTOPEDIJA

Prof. Dr Sci. Med. Radivoj Brdar

Specijalista dečije ortopedije

DERMATOLOGIJA

Ass. dr Zorana Kremić

Specijalista dermatovenerologije

NEUROLOGIJA

Doc. dr Sci. Med. Toplica Lepić

Specijalista neurologije

NEUROHIRURGIJA

Dr Milenko Savić

Specijalista neurohirurgije

UROLOGIJA

Prim. dr Predrag Marić

Specijalista urologije

ORL

Dr Dušan Bijelić

Specijalista otorinolaringologije

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Dr Nikola Čolić

Specijalista radiologije

MEDICINSKI TEHNIČARI

Mirjana Andreev

Sonja Mišović

Milica Mihailović

Ana Nasković

HIGIJENIČAR

Svetlana Kostić

Scroll to Top