Najkvalitetnijom zdravstvenom uslugom uz prihvatljive cene do zadovoljstva pacijenta!

Najkvalitetnijom zdravstvenom uslugom uz prihvatljive cene do zadovoljstva pacijenta!

Dr Dušan Bijelić

Specijalista otorinolaringologije

Dr Dušan Bijelić je pukovnik, specijalista otorinolaringologije u penziji.

Diplomirao je na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1978. godine, a specijalistički ispit je položio 1990. godine sa odličnim uspehom. Bavi se lečenjem svih stanja konzervativno i hirurški. Posebno je uspešan u funkcionalno-estetskoj hirurgiji nosa i sinusa,kao i u lečenju promena na glasnim žicama kod vokalnih solista, glumaca, advokata, prosvetnih radnika  itd.

13 godina je bio načelnik ORL klinike na Vojnomedicinskoj akademiji.

Autor je i koautor brojnih radova iz oblasti otorinolaringologije. Član je mnogih domaćih i svetskih udruženja lekara. 

Scroll to Top