Najkvalitetnijom zdravstvenom uslugom uz prihvatljive cene do zadovoljstva pacijenta!

Najkvalitetnijom zdravstvenom uslugom uz prihvatljive cene do zadovoljstva pacijenta!

Dr Milenko Savić

Specijalista neurohirurgije

Dr Milenko Savić je 1985. godine završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, specijalistički ispit iz neurohirurgije je položio 1995. godine na Vojnomedicinskoj akademiji, a doktorske studije je upisao 2006. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Dr Milenko Savić je stalno zaposlen na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, gde je 2011. godine postavljen za načelnika Odseka za spinalnu instrumentalnu hirurgiju Klinike za neurohirurgiju.

Od 1997. godine je član Udruženja neurohirurga Srbije i Srpskog lekarskog društva, od 2000. Evropske asocijacije neurohiurga, od 2005. Svetske federacije neurohirurskih udruženja, a od 2007. godine je član AO Spine udruženja spinalnih hirurga (predsednik ovog udruženja za Srbiju.)

Učestvovao je na brojnim kongresima i stručnim skupovima, na kojima je imao i svoja izlaganja.

Autor i koautor je velikog broja stručnih radova u vodećim stranim i nacionalnim časopisima i knjigama.

Scroll to Top