Dr Milenko Savić

Specijalista neurohirurgije

Dr Milenko Savić je 1985. godine završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, specijalistički ispit iz neurohirurgije je položio 1995. godine na Vojnomedicinskoj akademiji, a doktorske studije je upisao 2006. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Dr Milenko Savić je stalno zaposlen na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, gde je 2011. godine postavljen za načelnika Odseka za spinalnu instrumentalnu hirurgiju Klinike za neurohirurgiju.

Od 1997. godine je član Udruženja neurohirurga Srbije i Srpskog lekarskog društva, od 2000. Evropske asocijacije neurohiurga, od 2005. Svetske federacije neurohirurskih udruženja, a od 2007. godine je član AO Spine udruženja spinalnih hirurga (predsednik ovog udruženja za Srbiju.)

Učestvovao je na brojnim kongresima i stručnim skupovima, na kojima je imao i svoja izlaganja.

Autor i koautor je velikog broja stručnih radova u vodećim stranim i nacionalnim časopisima i knjigama.

Scroll to Top