Neurohirurgija

Neurohirurgija

Neurohirurgija je hirurška grana koja se bavi hirurškim lečenjem bolesti i povreda lobanje, mozga, kičmene moždine, kičme i perifernih nerava. Veliki broj bolesti se može uspešno lečiti invazivnim, a poslednjih decenija i minimalno invazivnim metodama zahvaljujući sve većem razvoju tehnologije.

U poliklinici Voždmedik možete dobiti pregled iskusnog neurohirurga, kome je uža specijalnost spinalna neurohirurgija (bolesti kičme).

Female doctor looking at x-ray image of human head
Scroll to Top