Najkvalitetnijom zdravstvenom uslugom uz prihvatljive cene do zadovoljstva pacijenta!

Najkvalitetnijom zdravstvenom uslugom uz prihvatljive cene do zadovoljstva pacijenta!

Vaskularna hirurgija

Vaskularna hirurgija

Vaskularna hirurgija je grana hirurgije koja se bavi hirurškim lečenjem bolesti krvnih sudova tj arterija i vena, izuzev krvnih sudova glave i vrata, kojim se bavi neurohirurgija i krvnih sudova srca, kojim se bavi kardiohirurgija. Veliki broj bolesti krvnih sudova se može uspešno lečiti invazivnim, a poslednjih decenija i minimalno invazivnim metodama, zahvaljujući sve većem i boljem razvoju tehnologije.

 

U poliklinici Voždmedik možete dobiti sledeće usluge iz oblasti vaskularne hirurgije: 

 

  • Pregled vaskularnog hirurga,
  • CDS krvnih sudova nogu, ruku, vrata i glave,
  • Laboratorijske pretrage,
  • Obrada i previjanje rana,
  • Pregled hemoroida i anoskopija,
  • Sklerozacija hemoroida,
  • Pregled fisura i fistula,
  • Trombekspresija,
  • Lečenje ulcus crurisa.
Varicose veins on woman legs,Healthy skin,close up
Scroll to Top