Najkvalitetnijom zdravstvenom uslugom uz prihvatljive cene do zadovoljstva pacijenta!

Najkvalitetnijom zdravstvenom uslugom uz prihvatljive cene do zadovoljstva pacijenta!

Opšta medicina

Opšta medicina

Opšta medicina je deo primarne zdravstvene zaštite koji se bavi sveobuhvatnom zdravstvenom zaštitom stanovnika starijih od 18 godina, bez obzira na pol, rasu, vrstu bolesti i socijalni status.

Lekar opšte medicine u poliklinici Voždmedik vrši preglede, učestvuje u dijagnozi bolesti i započinje i vodi odgovarajuće lečenje prilagođeno svakom pacijentu individualno.

Opšta medicina leči i brine o hroničnim nezaraznim , kao i akutnim infektivnim bolestima. Takođe, bavi se preventivnim radom, sistematskim pregledima i zdravstvenim vaspitanjem (učenju o zdravim stilovima zivota).

ospta-medicina
Scroll to Top