Opšta medicina

Opšta medicina

Opšta medicina je deo primarne zdravstvene zaštite koji se bavi sveobuhvatnom zdravstvenom zaštitom stanovnika starijih od 18 godina, bez obzira na pol, rasu, vrstu bolesti i socijalni status.

Lekar opšte medicine u poliklinici Voždmedik vrši preglede, učestvuje u dijagnozi bolesti i započinje i vodi odgovarajuće lečenje prilagođeno svakom pacijentu individualno.

Opšta medicina leči i brine o hroničnim nezaraznim , kao i akutnim infektivnim bolestima. Takođe, bavi se preventivnim radom, sistematskim pregledima i zdravstvenim vaspitanjem (učenju o zdravim stilovima zivota).

ospta-medicina
Scroll to Top