Najkvalitetnijom zdravstvenom uslugom uz prihvatljive cene do zadovoljstva pacijenta!

Najkvalitetnijom zdravstvenom uslugom uz prihvatljive cene do zadovoljstva pacijenta!

Prim. dr Predrag Marić

Specijalista urologije

Prim dr sci med Predrag Marić diplomirao je na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. godine. Specijalizaciju iz urologije završio je 2006.godine, a u septembru te iste godine završio je školu urologije EUREP u Pragu.

Usavršio se iz oblasti fleksibilne ureterorenoskopije početkom 2012.godine u Parizu, a 2014. godine iz laparaskopske hirurgije u Šangaju. Takođe je proveo mesec dana na usavršavanju iz laparaskopije u Sloven Gradecu u Sloveniji.

Na medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu je završio doktorske akademske studije, a od 2018. godine ima zvanje primarijus.

Dr Predrag Marić je stalno zaposlen na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, gde je i član tima za transplantaciju bubrega.

Član je Udruženja urologa Srbije, Urološke sekcije Srpskog lekarskog društva, kao i Evropske Asocijacije Urologa.

Autor i koautor je više stručnih i naučnih radova koji su objavljeni u domaćim i stranim časopisima.

Scroll to Top