Neurologija

Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi istraživanjem strukture, funkcije i bolesti nervnog sistema. Posebno se bavi, opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti koje su prouzrokovali patološki procesi i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju. U praksi, se bavi ispitivanjem i pregledom pacijenata, dijagnostičkim procedurama, postavljanjem dijagnoze i lečenjem bolesti mozga, kičmene moždine, nerava, mišića i krvnim sudovima iz te oblasti. Predmet interesovanja neurologa jeste centralni nervni sistem. Tu spadaju mozak i kičmena moždina, kao i njima bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

Neke od najčešćih bolesti i stanja kojima se bavi neurologija su: moždani udar i druge cerebrovaskularne bolesti, Alchajmerova bolest, Parkinsonova bolest, razni oblici glavobolja, vrtoglavice, multipla skleroza, lumboisialgija, polineuropatije, neuropatski bol, epilepsija itd.

Pregled obavlja specijalista neurologije tj neurolog, koji se bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema.

pensioner with dementia disease having headache at home

Pregled neurologa obuhvata:

  • Uzimanje anamneze – razgovor sa pacijentom o tegobama;
  • Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ukoliko postoji);
  • Osnovnu procenu psihičkih funkcija;
  • Neurološki pregled (fizikalni pregled koji obuhvata pregled kranijalnih tj moždanih živaca, motornog dela nervnog sistema, senzornog dela  nervnog sistema, funkciju malog mozga i koordinaciju pokreta);
  • CDS krvnih sudova vrata, glave i ekstremiteta;
  • Savet i preporuku za dalje lečenje (ako ima potrebe) i predlog o dodatnoj dijagnostici (ultrazvučno snimanje, magnetna rezonanca EEG, EMNG…).
Scroll to Top