Prp tretman ili poznatiji kao „vampirski tretman“ (eng. platelet rich plasma – plazma bogata trombocitima)

Prp tretman ili poznatiji kao „vampirski tretman“ (eng. platelet rich plasma – plazma bogata trombocitima) Veliko dostignuće, koje pruža fantastične rezultate u podmlađivanju kože je PRP tretman, koji se bazira na korišćenju sopstvene krvne plazme pacijenta.Stručni tim poliklinike Voždmedik, na čelu sa specijalistom dermatovenerologije, Vam je na raspolaganju da odgovori na sva pitanja vezana za …

Prp tretman ili poznatiji kao „vampirski tretman“ (eng. platelet rich plasma – plazma bogata trombocitima) Detaljnije >