1d7d5f900f7a1ee260686c7214aeedc3e222e7b398f2967e1c402c7ac29575b7
Prof. Dr sc. med. Zoran Popović, ortopedski hirurg

Rodjen je 1953.g. u Doboju. Medicinski fakultet je završio 1977.g. u Beogradu. Specijalizaciju iz ortopedske hirurgije i traumatologije je završio 1984.g. na Vojnomedicinskoj Akademiji gde i
danas radi.Doktorirao je 1996.g. u VMA. Stručno se usavršavao u ” The Louisville Institute for Joint Replacement and Arthroplasty Foundation” Luoisville, Kentucky, USA (Institut za Veštačke Zglobove, Lujvil, Kentaki, USA), a tema edukacije je bila hirurgija veštačkih zglobova kuk, koleno i rame, kao i lečenje sportskih povreda (artroskopije i ligamenti).Druga edukacija u USA bila je u “Rush Praesbiterian Hospital Chicago”. Svoje dugogodišnje i bogato stručno iskustvo je stekao u Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju VMA.
Profesor Popović je ekspert u ortopedskoj hirurgiji veštačkih zglobova i sportskoj medicini, kao i u lečenju svih vrsta preloma i politraume, lečenju degenerativnih oboljenja zglobova. Pored toga ekspert je i u primeni autolognog kondicioniranog seruma (ACS), ORTOKIN metoda, u lečenju artroza svih zglobova a posebno kolena, kuka, skočnog zgloba i ramena kao i u primeni ove metode u lečenju sportskih povreda. Ekspert je i u primeni autologne krvne plazme obogaćene trmbocitima (PRP) metoda u lečenju sportskih povreda. Istu metodu Prof. Popović koristi i u lečenju bolova u kičmi, spinalne stenoze i diskushernije. Član je Srpske Ortopedsko-Traumatološke Asocijacije (SOTA), Ortopedske sekcije Srpskog Lekarskog Društva, Američke Akademije za Ortopedsku Hirurgiju (AAOS), Svetske Asocijacije za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju (SICOT), Američke Asocijacije Vojnih Hirurga (AMSUS). Profesor Popović po pozivu često izvodi operacije u zemlji i inostranstvu.