PREGLED LEKARA SPECIJALISTA:

–          ORTOPEDIJA SA TRAUMATOLOGIJOM

–          VASKULARNA HIRURGIJA

–          ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

–          KARDIOLOGIJA

–          ENDOKRINOLOGIJA

–          GASTROENTEROLOGIJA

–          REUMATOLOGIJA

LABORATORIJSKE PROCEDURE

–      urin,

–      krv-  krvna slika, biohemijske analize, tumor markeri, analize hormona, nivo leka u krvi,      Helicobacter Pylori test

–     pregled stolice

–     mikrobiološki testovi

 

 

TERAPIJSKE PROCEDURE

–          Im, sc, Iv injekcije

–          Infuzije

–          Intraartikularne injekcije

–          Lokalna infiltracija leka

–          Punkcija zglobova

–          Ortokin metoda – Terapija bola

 

–          ORTOPEDIJA SA TRAUMATOLOGIJOM- Prof Dr Zoran Popović

–          Pregled ortopeda

–          Ultrazvuk mišića i zglobova

–          Lečenje artroza Autolognim serumom –Ortokin metoda

–          Punkcije zglobova

–          Intraartikularne injekcije i lokalna infiltracija leka

–          Lečenje povreda i oboljenja Ahilove tetive

–          Lečenje preloma, gipsana imobilizacija

–          Lečenje svih sportskih povreda

–          Dnevna hirurgija

–          Artroskopija

–          Planiranje ugradnje veštačkih zglobova

–          Vrhunska hirurgija stopala (“petni trn”, metatarzalgija, čukljevi ).