Sidor Misovic

Prof DR Sidor Mišović

Rodjen je 1948. godine u Beograd. Medicinski fakultet završio je 1974. god.
Specijalizaciuju iz opšte hirurgije završio je 1984. god. U VMA, a specijalizaciju iz vaskularne
Hirurgije završje na Medicinskom fakultetu u Beograd 1999, god. Doktorirao je 1996.
god u VMA.

Svoje dugogodišnje iskustvo iz opšte i vaskularne hirurgije stekao je u VMA, gde se bavio
koloproktologijom (tretiranje hermoroida, perianalnih fistula, sinus pilonidalis, fisure anusa),
bolesti štitne žlezde, dojke, želudca, jetre, slezine. Bio je dugogodišnji načelnik klinike za vaskularnu
hirurgiju VMA, gde se bavio svim oboljenjima vaskularne hirurgije

Oblasti interesovanja su mu okluzivne bolesti arterija, aneurizmi različitih lokalizacija, kao i promene na krvnim sudovima

iz oblasti venske hirurgije bavi se svim oboljenjima (sklerozacija kapilara, tromboflebiti,
flebotromboze, ulcus cruris), kao i otocima nogu razlicite etiologije.