dr Zorana Kremić

Specijalista dermatovenerologije

Obrazovanje:

 • 2007. godine – Osnovne akademske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,
 • 2016. godine – Postdiplomske studije oblika specijalizacije iz dermatovenerologije, Klinika za kožne I polne bolesti VMA u Beogradu,
 • Specijalistički ispit položen sa ocenom (5) u novembru 2016. Godine;

Radno iskustvo:

 • Jul 2017. godine – u toku – lekar specijalista dermatovenerolog, Ministarstvo odbrane Republike Srbije,
 • Decembar 2016. – Jul 2017. godine, specijalista dermatovenerolog, Poliklinika Voždmedik,
 • Oktobar 2012. godine – Novembar 2016. godine – lekar na specijalizaciji iz oblasti dermatovenerologije u Klinici za kožne i polne bolesti VMA, Beograd, u svojstvu vojnog službenika,
 • Decembar 2007. – Oktobar 2012. godine – lekar opšte prakse, Dom zdravlja Voždovac,
 • Februar 2007. – Decembar 2007. godine – pripravnički staž, Dom zdravlja Voždovac,
 • Februar 2020. godine – Izabrana u zvanje asistenta Medicinskog fakulteta Univerziteta odbrane;

Stipendije:

 • 2017. godine – Evropska škola dermato-onkologije, Berlin,
 • 2016. godine – EADV kongres Beč,
 • 2013. godine – Internacionalna letnja akademija dermatologije, Minhen;

Učešća:

 • Autor i koautor usmenih usmenih i poster prezentacija na kongresima u organizaciji Udruženja dermatovenerologa Srbije i Evropske akademije za dermatologiju I venerologiju (EADV),
 • Evropska škola dermato-onkologije, Berlin,
 • Prezentacija prikaza slučajeva na sekcijama dermatovenerologa SLD-a;
 • Član je mnogih domaćih i svetskih udruženja lekara.
Scroll to Top