Distorzija skočnog zgloba: šta je i kako se leči?

Distorzija skočnog zgloba ili uganuće skočnog zgloba, spada u najčešće sportske povrede i može nastati pri bilo kom vidu fizičke aktivnosti. Nastaju kao posledica uvrtanja stopala prilikom hoda po neravnoj podlozi, prilikom trčanja, saplitanja, isklizavanja kod sportista prilikom doskoka na tuđu nogu itd. Dolazi do povrede ligamenata , koje karakteriše bol, otok, smanjena pokretljivost, otežano …

Distorzija skočnog zgloba: šta je i kako se leči? Detaljnije >